Uvodka.png

Informace o provozu školní družiny v roce 2022/2023

         Školní družina sídlí v budově školní jídelny naproti zdravotnického zařízení. V prvním patře se nachází šest oddělení, které vedou vychovatelky: Veronika Juříčková 1. oddělení, Jana Glösslová 2. oddělení, Alena Schoberová, DiS. 3. oddělení, Lucie Vychodilová 4. oddělení, Zuzana Dědicová 5. oddělení a Ivana Pavlacká 6. oddělení.

Školní družina pracuje ve třech etapách

  • 1. etapa

    První etapa od 06:00 do 07:40 hodin, kde dítě může chodit nahodile, bez závazné přihlášky.
  • 2. etapa

    Druhá etapa je od 11:30 do 15:00 hodin, kde děti pracují ve svém oddělení, dle svých plánů pod vedením své vychovatelky. Každé oddělení má svůj specifický časový rozvrh, dle délky vyučování ve škole.
  • 3. etapa

    Třetí etapa je od 15:00 do 16:30 hodin, kde děti aktivně pracují ve zvolených kroužcích školní družiny nebo ve sběrném oddělení vychovatelky, která drží zavírací službu.
Za pobyt ve školní družině se dle zákona platí školné 150,- Kč za měsíc a to úhradou na účet školy, kde každé dítě má svůj variabilní symbol, který obdrží u ekonomky školy. 

Nabídka kroužků

Pondělí

druzina_aktivacek.png
Aktiváček
Kreativčata

Úterý

druzina_turistika.png
Zvídálek

Středa

druzina_tvoreni.png
Sportovní hry pro žáky 1. - 2. tříd
Zábavné tvoření pro žáky 3.- 5. tříd

Čtvrtek

druzina_deskovehry.png
Deskové hry
 

Pátek

druzina_micovehry.png
Míčové hry pro žáky 3. - 5. tříd
Zábavné tvoření pro žáky 1. - 2. tříd
ZS_Zizkova_Krnov_2_500x267.png

Blog družina

V úterý 24. 5. nás ve školní družině navštívili hasiči města Krnova. Po krátkém vyprávění a připomenutí důležitých telefonních čísel následovala prohlídka zásahového vozu s názornou ukázkou výstroje a vybavení profesionálních hasičů.

Galerie

Na závěr krátké praxe jsme si se studentkami SPgŠ zahráli šipkovanou. Cestou jsme plnili různé úkoly. V cukrárně Slunečnice jsme si koupili zmrzlinku a namalovali na chodník křídami obrázky, pro potěšení ostatních. 

Za 6. oddělení Pavlacká Iva
 

V úterý 10. 5. 2022 se vydal kroužek Zvídálek na návštěvu Chářovského parku. Naše kulturní památka, založena roku 1899, je nejkrásnější právě na jaře, kdy rozkvétá sbírka rododendronů a azalek. Roste zde i řada vzácných dřevin a několik druhů dřevitých hortenzií. V parku je vybudováno několik vodních ploch a je protkaný sítí cestiček a mostků. Jelikož většina dětí park ještě nikdy nenavštívila, byly překvapeni, jaký nádherný kousek přírody se v jejich městě ukrývá.                                                          Zuzana Dědicová

Galerie

Strana 6 z 88


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776842.jpg