Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Mimořádná opatření od 14. 10.

Vážení rodiče,

Z rozhodnutí vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 o přijetí krizových opatření se na základní škole s účinností od 14. 10. zakazuje osobní přítomnost žáků.

•    Žáci 1. i 2. stupně zůstávají doma a vzdělávají se distančním způsobem. Školní družina je uzavřena.

•    Výuka na 1. stupni bude probíhat prostřednictvím systému EduPage a na 2. stupni prostřednictvím MS TEAMS a EduPage.

•    Dny 26. a 27. 10. jsou stanoveny jako volné dny. 28. 10. je státní svátek, 29. 10. – 30. 10. jsou podzimní prázdniny. V tomto týdnu žáci zůstávají doma bez distanční výuky.

•    Účast na distančním vzdělávání je povinná. Pokud se Vaše dítě nemůže ze zdravotních důvodů výuky zúčastnit, je nutné ho omluvit stejným způsobem jako u neúčasti při prezenční výuce.

•    Jestliže se Vaše dítě nemůže zúčastnit distanční výuky z technických důvodů, kontaktujte, prosím, třídního učitele. V tomto případě si žáci budou každodenně docházet pro zadání domácí práce do školy v přesně stanovenou dobu.

•    Rozhodnutím hejtmana MS kraje ze dne 13. 10. byla naše škola určena k zajištění nezbytné péče o děti od 3. do 10. let zaměstnanců kritické infrastruktury. Další informace k tomuto rozhodnutí obdrží rodiče žáků 1. stupně.
Přejeme Vám klidné dny a pevné zdraví

Monika Ondrová, ředitelka školy
Luboš Váňa, zástupce ředitelky