Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Zpřísnění mimořádných opatření

S platností od 18. 9. se pro 2. stupeň základních škol  mimořádným  opatřením  zavádí  povinnost nošení  ochrany  dýchacích  cest  pro  všechny  žáky  a  pracovníky  školy nebo  školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben.  Ochrana  dýchacích  cest  u  žáků,  studentů  a pedagogických  pracovníků  není vyžadována  pro  vzdělávací  aktivity,  jejichž  charakter  neumožňuje  nošení  ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).