Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Návrat žáků do školy 30.11.

Vážení rodiče,

Z rozhodnutí vlády se v pondělí 30. 11. obnovuje prezenční výuka žáků 3., 4., 5. a 9. ročníku v plném rozsahu a distanční vzdělávání je k tomuto datu v těchto třídách ukončeno.

Žákům 6., 7. a 8. ročníku je od tohoto dne nařízena rotační výuka. To znamená, že v týdenních intervalech se úplné třídy střídavě vzdělávají prezenčně (ve škole) a distančně (v domácím prostředí).

• V týdnu od 30. 11. – 4. 12. se budou vzdělávat ve škole třídy 6.A, 6.B, 7.A a 7.B. Třídy 7.C, 8.A, 8.B a 8.C zůstávají na distanční výuce.
• V týdnu od 7. 12. – 11. 12. se budou vzdělávat ve škole třídy 7.C, 8.A, 8.B a 8.C. Třídy 6.A, 6.B, 7.A a 7.B zůstávají na distanční výuce.
• V následujících školních týdnech se budou podle výše uvedeného rozdělení třídy 6. až 8. ročníku střídavě vzdělávat až do dalšího rozhodnutí vlády.

Školní družina i školní jídelna je v provozu.
Po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách školy nebo školní družiny musí mít žáci nasazeny roušky.

Přejeme hezký den a pevné zdraví
Vedení školy


Informace ze školní jídelny:
Od 30. 11. 2020 budou žáci 1. stupně ZŠ (1. - 5. třída) automaticky přihlášeni ke stravování. Pokud se žák nebude chtít stravovat, je nutné jej odhlásit.
Žáci 2. stupně (6. - 9. třída) budou ke stravování přihlášeni na základě úhrady stravného nebo po telefonické domluvě (tel. 554 616 280 od 9.00 do 13.30 hod.)
Není-li strávník přihlášen a systém eviduje velký přeplatek, podklady pro platbu se nezobrazí. V tom případě je třeba obědy přihlásit telefonicky nebo prostřednictvím webových stránek.
Strávníci, kteří nemají ve svém účtu zadanou emailovou adresu, si musí podklady pro úhradu vyzvednout v kanceláři ŠJ.
Žáci 2. stupně, kteří mají distanční výuku, si mohou oběd vyzvednout do nosiče v době od 10.30 do 11.15