Uvodka.png

1. června si žáci devátých tříd přichystali pro děti z 1. stupně Den dětí v pirátském duchu.

Každá třída musela projít různými stanovišti, splnit zadané úkoly a získat u pirátů dílek mapy. Na stanovištích děti například skákaly v pytli, házely míčky do žraločí hlavy, naučily se vázat uzly, sestavovaly obrázek plachetnice (byla dokonce přivezena v originále a dětem představena). Po sestavení celého obrázku, dostaly kousek perníku, který jim starší spolužáci napekli. Poté vyhledaly své určené piráty a ti jim pomohli nalézt ukrytý poklad.

Galerie

Děti z třídy 1. A byly 2. 6. v knihovně slavnostně pasovány na čtenáře. Pasoval je pan místostarosta Mgr. Pavel Moravec. Děti složily slavnostní přísahu a připily si kouzelným lektvarem.

Galerie

Strana 9 z 193


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776842.jpg