Slider
Naše škola využila zajímavé nabídky společnosti ČEZ na zajištění virtuální prohlídky některé z jejich elektráren. Žáci 9.A třídy mají ve fyzice probranou kapitolu "jaderná fyzika", proto padla volba na jadernou elektrárnu Temelín. Průvodkyní na naší cestě se nám stala paní Marie Švehlová, která pracuje na infocentru elektrárny a samotnou elektrárnou reálně provádí. Tím pádem ji opravdu důkladně zná. 
V úvodu zazněly základní informace o společnosti ČEZ a následně jsme se již vrhli na samotné seznámení se s chodem Temelína. Po dnešku tak již žáci ví více o provozních i technických parametrech této jaderné elektrárny. Dozvěděli se, proč leží blízko vydatného vodního zdroje, kolik zaměstnává pracovníků, co znamená označení U235 nebo také, že pokryje cca 20% celkové roční spotřeby elektrické energie v České republice. A bylo toho mnohem více...
Výborné bylo také to, že žáci mohli kdykoli v průběhu prohlídky klást doplňující dotazy a také si zasoutěžili o drobné ceny. Naši deváťáci se toho nebáli a rozhodně neudělali sobě ani škole ostudu, za což jsem jako vyučující opravdu rád. 
 
Ing. Michal Brunclík

Žáci ze třídy 4. B si distanční výuku zpestřují kreativním tvořením. Letošní zima nám dopřála bohatou sněhovou nadílku, kterou využili k různým výzvám – „O nejoriginálnějšího sněhuláka“, „Zajímavá fotografie zimní přírody“, „Paní Zima“ - (volné zpracování tématu) a „Ledové ozdoby“. Všichni se zhostili svých úkolů velmi zodpovědně a vznikly tak velmi pěkné fotografie, které si můžete prohlédnout níže. Všechny výzvy byly pojaty jako soutěž a samy děti hlasovaly, který z výtvorů je nejzdařilejší.

Tělocviku už si dlouho nemůžeme užívat tak, jak jsme běžně zvyklí, proto alespoň chodíme ven.

K naší velké radosti napadl sníh a my si můžeme užívat sportování na mini kopečku nedaleko naší školy. Že je to zábava, je vidět na našich rozesmátých tvářičkách. ​

Galerie

Strana 1 z 145


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776801.jpg