Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Informační zdroje pro volbu povolání

Rok co rok se žáci posledního ročníku ZŠ rozhodují o svém dalším životě. Vybírají si vhodná povolání, podávají přihlášky na střední školy. Aby jim volba povolání byla usnadněna, mohou využívat:

1. Webové stránky jednotlivých středních škol

2. Návštěvy středních škol v tzv. Dnech otevřených dveří;

3. Exkurze (závody, firmy, SŠ - dílny praktické výuky, vyučovací hodiny odborných předmětů...);

4. Konzultace žáka a jeho zákonného zástupce na Úřadu práce v Bruntále - Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání (paní ondrášková, telefonní číslo 950106481);

5. Konzultace žáka a zákonného zástupce u výchovného poradce na ZŠ ( po telefonické nebo emailové domluvě );

6. Informační brožurky a letáky o SŠ, 

7. Prezentační výstavy škol v Moravskoslezském kraji