Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Přehled termínů přijímacích zkoušek

od 12. dubna do 28. dubna 2020
Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. dubna do 30. dubna 2020
Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

14. dubna 2020
1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle ustanovení § 60c odst. 1 školského zákona).

15. dubna 2020
2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle ustanovení § 60c odst. 1 školského zákona.

16. dubna 2020
1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle ustanovení § 60c odst. 1 školského zákona).

17. dubna 2020
2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle ustanovení § 60c odst. 1 školského zákona).

13. května 2020    1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
14. května 2020    2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

https://www.msk.cz/cz/skolstvi/prijimaci-rizeni-40530/-42269#p1

Zveřejnění výsledků přijímací zkoušky:
Obory středního vzdělávání: do 28. dubna 2020 poskytnutí výsledků jednotné zkoušky školám od CZVV, do 30. dubna 2020 zveřejnění celkových výsledků ředitelem školy.
Obory středního vzdělávání s výučím listem: od 22. dubna do 30. dubna 2020.