11/19 2018

Návštěva SPŠ Krnov

Také v letošním školním roce se krnovské střední školy snaží seznámit vycházející žáky se svými studijními či učebními obory. Využívají k tomu nejčastěji tzv. Dnů otevřených dveří, pokud jde o jednotlivé zájemce a jejich rodiče, nebo připravují po domluvě program s prezentací oborů pro celé třídy.
    Dne 8. 11. 2018  naši žáci navštívili Střední školu průmyslovou v Krnově na Soukenické ulici, která pro ně opět měla připraven zajímavý program. Kromě nabídky studijních a učebních oborů, které žákům představili vyučující této školy, prezentovali studenti i své školní aktivity. Naši žáci 9. ročníku si prohlédli výtvarné práce žáků SŠP vystavované na chodbách školy, dívky zhlédly zajímavé a mnohdy i originální výrobky studentek 4. ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování textilu. Naše děvčata si vyzkoušela pod dohledem vyučujících odborného výcviku vyrobit milý výrobek.  Chlapci zůstali v dílnách, v truhlářské pro budoucí truhláře a strojařské pro praktický výcvik oboru obráběč kovů, kde si prohlédli jejich vybavení. Zaujaly je CNC stroje na obrábění dřeva a kovu, sledovali obsluhu základních druhů obráběcích strojů – soustruhů, frézek, brusek, vrtaček i vyvrtávaček. Součástí návštěvního dne ve SŠP v Krnově byla i prohlídka školy, odborných učeben, tělocvičny…
    Zda byla návštěva SŠP v Krnově úspěšná, poznáme podle počtu odevzdaných přihlášek.
                                                           

Mgr. Hana Kalábová
výchovná poradkyně

DSC03793a
DSC03794a
DSC03814a
DSC03818a
DSC03820a
DSC03835a
DSC03836a
DSC03840a
DSC03843a
DSC03849a
DSC03850a
DSC03851a
DSC03852a
DSC03857a
01/14 
start stop bwd fwd