Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Výchovným poradcem je Mgr. Jana Švédová -  kontakt: 730 585 956

Artifex 2019

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 se zúčastnil výběr žáků devátých a osmých tříd veletrhu na podporu vzdělávání  ARTIFEX. Tento veletrh je zaměřen na podporu řemesel a zaměstnanosti. Každoročně je organizátorem této akce Úřad práce ČR, pracoviště Bruntál. Své školy prezentovali pedagogové a žáci osmnácti vystavujících středních škol. Žákům předávali informace o oborech školy, podmínkách při studiu a možnosti uplatnění po ukončení studia. Každý při vstupu do sálů Společenského domu v Bruntále obdržel přehlednou brožuru, kterou může využít při svém rozhodování kam dále směřovat.

Beseda s pracovnicí ÚP

Ve čtvrtek 17. října se ve škole uskutečnila beseda pro žáky 9. ročníků se zaměstnankyní Informačního a poradenského střediska ÚP Bruntál. Žáci byli seznámeni s problematikou volby povolání, jaké si mají klást otázky pro svou další profesní orientaci, jakou odbornost a znalost zaměstnavatelé požadují od svých zaměstnanců (např. jazykové znalosti, komunikační dovednosti, zodpovědnost, ochotu se učit novým věcem) a o které profese je v současné době na trhu práce v naší oblasti největší zájem. Na závěr se žáci zamýšleli nad svými budoucími plány a výběrem středních škol.                          
Jana Švédová

Informace o akcích spojené s volbou povolání

Vážení rodiče, jako každý rok se škola snaží pomoci vám a vašim dětem při výběru povolání.  V tomto školním roce proběhne jedna informativní třídní schůzka k volbě povolání, dny profesí na různých středních školách a také návštěvy středních škol na naší škole.

První informativní třídní schůzka se konala 23.9. 2018, na které byly předány informace o přihláškách, zápisových lístcích, výběru škol ap.
Dne 23.10. 2018 proběhla Přehlídka středních škol ve Středisku volného času v Krnově. Představilo se zde 22 středních škol.

Dne 15.11. 2018 se uskutečnil ARTIFEX  2018- veletrh řemesel a (většinou) technických oborů, který mohli vycházející žáci navštívit. Jeli jsme na něj autobusem do Bruntálu.

Další akce:
8.11.2018 – Den profesí na Střední škole průmyslové v Krnově

O dalších akcích budu informovat průběžně.
    
S pozdravem

Mgr. Hana Kalábová
výchovná poradkyně

Besada o vojenském školství

Číst dál: Besada o vojenském školství

ARTIFEX 2018

Veletrh řemesel a zaměstnanosti, který se uskutečnil dne 15. listopadu 2018 ve Společenském domě v Bruntále na Ruské ulici od 9 do 16 hodin. Tento tradiční veletrh přinesl možnost seznámit žáky osmých a devátých tříd základních škol, jejich rodiče, pedagogické pracovníky, nezaměstnané a širokou veřejnost s nabídkou potřebných a nedostatkových technických a řemeslných a oborů ve vazbě na trh práce.  Na veletrhu se představilo celkem 35 oborů ze 17 středních škol. Veletrhu se zúčastnili i zástupci významných zaměstnavatelů z okresu Bruntál. V rámci veletrhu byla vydána informační brožurka pro žáky s charakteristikami a uplatněním jednotlivých oborů na trhu práce.
Technicky zaměřeným žákům veletrh pomohl při rozhodování o budoucí profesi, ostatní mají aspoň představu o předváděných oborech a řemeslech.

Mgr. Hana Kalábová, VP

Číst dál: ARTIFEX 2018

Artifex 2019

ARTIFEX – veletrh řemesel a zaměstnanosti se uskuteční ve čtvrtek 14. 11. 2019 ve Společenském domě v Bruntále.

Číst dál: Artifex 2019