Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Školní parlament je tvořen ze zástupců 4. - 9. tříd., kteří jsou voleni svými spolužáky vždy na začátku školního roku. Zvolení zástupci se pravidelně účastní všech jednání ŠP. Jejich povinností je informovat své spolužáky o projednávaných problémech.
Stálým a vedoucím členem je pedagogický pracovník určený ŘŠ. Na naší škole je to p. učitelka Silvie Kotasová. Svolává a vede řádné schůzky ŠP a zajišťuje organizaci různých akcí pořádaných parlamentem.
Školní parlament je partnerem ředitelství zejména v otázkách

  1. organizace školních a mimoškolních akcí
  2. prostředí školy
  3. zlepšování vztahů a komunikace mezi žáky všech věkových kategorií