Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Informace o provozu školní družiny v roce 2019/2020

      Děti jsou rozděleny do 6-ti oddělení, ve kterých pracuje šest vychovatelek a jedna asistentka pedagoga. Žáky prvních tříd vedou vychovatelky Renáta Mikošková a Ivana Pavlacká. Žáky druhých tříd vedou vychovatelky Zuzana Dědicová a Stanislava Svobodová. Žáky třetích tříd vedou vychovatelky Karolína Brunclíková a Jana Glösslová. Žáky čtvrtých tříd vede vychovatelka Jana Glösslová,  žáky pátých tříd vychovatelka Stanislava Svobodová.

      Školní družina pracuje ve třech etapách. První etapa od 06:00 do 08:00 hodin, kde dítě může chodit nahodile, bez závazné přihlášky.    Druhá etapa je od 11:30 do 15:00 hodin, kde děti pracují ve svém oddělení, dle svých plánů pod vedením své vychovatelky. Každé oddělení má svůj specifický časový rozvrh, dle délky vyučování ve škole. Třetí etapa je od 15:00 do 16:30 hodin, kde děti aktivně pracují ve zvolených kroužcích nebo ve sběrném oddělení vychovatelky, která drží zavírací službu. 

      Za pobyt v družině se dle zákona platí školné 150,- Kč za měsíc a to úhradou na účet školy, kde každé dítě má svůj variabilní symbol, který obdrží u ekonomky školy. 

     Nabídka kroužků:

Pondělí – Aktiváček, Mladí chovatelé

Úterý – turistický kroužek Zvídálek, zábavné tvoření 3., 4. a 5. třída

Středa – sportovní hry, zobcová flétna, zábavné tvoření 1. a 2. třída, keramika

Čtvrtek – zobcová flétna, Kreativčata

Pátek – Mladí chovatelé

Koordinaci všech oddělení, dle celoročního plánu, zajišťuje zástupce ředitelky školy, Mgr. Luboš Váňa.

 

ZOO koutek školní družiny

V letošním školním roce jsme v naší ŠD pořídili zoo koutek. Děti zde poznávají, že zvířátka nejsou plyšové hračky, ale ani žádné počítačové hry.
Učí se zde jak zvířata respektovat, jak se k nim mají chovat, čím krmit, jak kontrolovat jejich zdravotní stav, poznávají potřeby jednotlivých zvířat, které musíme respektovat.
Každé pondělí probíhá důkladné čištění všech voliér, klecí a terárií, včetně očisty zvířat. Tohoto čištění se zúčastňují se zájmem nejen děti, ale také rodiče. V průběhu týdne si mohou děti se zvířaty hrát, doplňovat vodu, stravu a udržovat celkově čistotu v prostorách zoo koutku.
Pravidelně se chovatelského kroužku zúčastňuje 34 dětí. Chtěla bych velmi poděkovat rodičům, kteří se snaží zvířátkům přispět zakoupením určené stravy, sena a podestýlek. Je velmi krásné pozorovat vztah mezi dětmi a zvířátky.
V našem zoo koutku se staráme celkem o 16 zvířátek.
Vychovatelka Renáta Mikošková.

Číst dál: ZOO koutek školní družiny

Tvoření 3. oddělení

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 se žáčci 3. oddělení ŠD s chutí pustili do práce. Na pomoc přišly také studentky druhého ročníku SPgŠ. Materiálem k našemu tvoření byly šišky, které jsme zdobili dalšími přírodninami.
Během krátké chvíle si děti vyrobily ozdobné podzimní věnce, panáčky a další neuvěřitelně krásné výrobky. Celé odpoledne probíhalo ve velmi pohodové atmosféře.
Vychovatelka Renáta Mikošková.

Číst dál: Tvoření 3. oddělení

Naše družinka v Kravařích

V úterý 30. 10. 2018 v době podzimních prázdnin naše družina pořádala výlet do akvaparku v Kravařích. Přihlásilo se 51 dětí. Společně jsme strávili ve všech prostorách kravařského akvaparku krásné chvíle. Po cestě zpět jsme se zastavili v McDonaldu v Opavě. Odtud jsme pokračovali zpět ke školní družině.
Pohodový výlet umocnilo sluníčko, které nám na cestu krásně svítilo.
Vychovatelka Renáta Mikošková.

Číst dál: Naše družinka v Kravařích

6. ročník olympijských her netradičních disciplín školních družin

6. ročník olympijských her netradičních disciplín školních družin

      Ve středu 21. 2. 2018 vybraný tým nejlepších sportovců naší školní družiny reprezentoval naší školní družinu na šestém ročníku olympijských her, který se konal na základní škole na Smetanově okruhu. 

      Na medaili jsme svým výkonem nedosáhli, ale naplno a čestně jsme si užili krásnou sportovní atmosféru a nádhernou scenérii, kterou pro nás v letošním roce připravili organizátoři. Za výborné sportovní výkony byl každý sportovec odměněn nejen bohatou svačinou, ale také medailí a spoustou dárkových předmětů. 

      Děkujeme za krásné sportovní odpoledne a těšíme se na další setkání, které se v příštím školním roce bude konat ve školní družině v Branticích.

Vychovatelka Renáta Mikošková.

Číst dál: 6. ročník olympijských her netradičních disciplín školních družin

Velký turnaj ve vybíjené na naší základní škole Žižkova

Ve středu 23. 5. 2018 pořádala naše základní škola Žižkova turnaj školních družin ve vybíjené. Při prvotním pozvání svou účast potvrdilo deset základních škol a z technických důvodů se v termínu zúčastnilo osm školních družin. Školní družina při základní škole v Razové, v Branticích, Janáčkovo náměstí, Smetanův okruh, Dvořákův okruh, Úvalno a naše základní škola Žižkova do turnaje postavila dva týmy, tým Žižkova A a tým Žižkova B.
Po zahájení naší paní ředitelkou školy Mgr. Monikou Ondrovou se turnaj odehrál ve dvou tělocvičnách systémem každý s každým a dvanáctičlenná družstva byla složena z žáků prvních až pátých tříd. Po dobu čtyř hodin 96 hráčů podalo obdivuhodný výkon nejen v soustředění a úhybných manévrech, ale především ve výdrži.
Další skvělou práci odvedly hostesky, rozhodčí paní učitelky Mgr. Ručková a Mgr. Rieglová a všichni ze zázemí organizačního týmu. Už tak velké zápolení umocnili diváci z řad učitelů, rodičů i spolužáků. Všichni dohromady vytvořili neskutečnou sportovní atmosféru, za kterou všem velmi děkuji. Dále bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří tuto naši akci podpořili.
Hlavní organizátorka akce Renáta Mikošková.

Číst dál: Velký turnaj ve vybíjené na naší základní škole Žižkova

Výlet do aquaparku

Ve čtvrtek 1.2.2018, kdy měla  ZŠ Žižkova ředitelské volno, uspořádala ŠD výlet do Aquaparku v Kravařích. Pro velký zájem dětí musely být zajištěny dva autobusy. Na zpáteční

cestě byla přestávka v Mcdonaldu v Opavě, kde si děti zakoupily různé dobroty.

Akce byla úspěšná.


Vychovatelky a asistenti ŠD

 

Pálení Moreny

Ve ŠD jsme si v úterý 20.3.2018 připomněli starobylou tradici vítání jara spojenou s vynášením a pálením Moreny.
Děti se dozvěděly, že pro naše předky byl rituál vynášení zimy a vítání jara významnou událostí.
Praktikantky ze SPgŠ nám vyrobily krásnou Morenu ze slámy a starých šatů. Vynesli jsme ji společně s dětmi na most k řece, kde se nám po dlouhém boji podařila zapálit a hodit do řeky. Příchod jara tak děti prožily nejen jako změnu v přírodě, ale i jako lidovou tradici s vynášením zimy.
Jana Glösslová

Číst dál: Pálení Moreny