Má Vaše dítě obtíže ve škole? Neváhejte kontaktovat školního speciálního pedagoga.
Lenka Smělíková speciální pedagog.png
Mgr. Lenka Smělíková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.:737 791 106

Konzultační hodiny: pondělí 7:30-11:00, 14:00–15:00,

                               úterý 7:30-11:00, 13:30-15:30, 

        pátek 7:30-11:00

Jiný termín možno dohodnout telefonicky nebo emailem.

 • Poskytuje poradenství rodičům při výukových a výchovných obtížích dítěte
 • Poskytuje metodickou pomoc rodičům v oblasti školní problematiky
 • Poskytuje poradenství rodičům dětí se zdravotními obtížemi ještě před nástupem dítěte do ZŠ (možno kontaktovat před zápisem do 1. ročníku)
 • Vyhledává děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) a zajišťuje jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • Připravuje podmínky pro žáky nadané a mimořádně nadané
 • Provádí krátkodobé i dlouhodobé individuální práce s dítětem, které vyžaduje speciálně pedagogickou péči
 • Na žádost vyučujících provádí náslechy v hodinách, navrhuje další postup při práci s žákem s SVP
 • Vede předměty speciálně pedagogické péče
 • Podílí se na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
 • Vyhodnocuje účinnost podpůrných opatření
 • Pomáhá vytvářet a zlepšovat podmínky pro integraci žáků s SVP
 • Zajišťuje speciální pomůcky, didaktické materiály, úpravu školního prostředí pro žáky s SVP
 • Spolupracuje s vyučujícími a rodiči žáků s SVP
 • Spolupracuje s pracovníky školních poradenských pracovišť a jiných odborných pracovišť
 • Připravuje podmínky pro integraci žáků s SVP ve škole
 • Metodicky vede a koordinuje práci asistentů pedagoga ve škole
 • Poskytuje metodickou podporu vyučujícím při práci s žáky s SVP, individuální konzultace s pedagogickými pracovníky
 • Zajišťuje spolupráci se školním logopedem
 • Koordinuje vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776801.jpg