Uvodka.png

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST ŠKOLY

Název: Modernizace odborných učeben a bezbariérovost školy
Poskytovatel dotace: MMR ČR, EU
Název dotačního programu: Integrovaný regionální operační program


Cíl: Projekt se snaží prostřednictvím souboru plánovaných aktivit, které povedou ke zvýšení kvality výuky v oblasti klíčových kompetencí žáků a které také vedou k sociální inkluzi osob z cílové skupiny, vyprodukovat mladé, vzdělané a ambiciózní žáky, kteří budou mít dostatečné kvality pro další uplatnění se na trhu práce. Dané klíčové kompetence jsou vázány na oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a příroda.
Výsledek projektu: Z projektu bylo financováno vybudování sedmi odborných učeben, pořídili jsme digitální učební materiály, byla zajištěna bezbariérovost školy, konektivita školy a před školou byl vysázen okrasný záhon.
Odborné učebny: matematika, chemie, fyzika, přírodopis, zeměpis, angličtina, němčina.
Žadatel: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace
Termín realizace: 1. 3. 2019 – 30. 9. 2019
Dotace: 1 805 000 Kč


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776842.jpg