Uvodka.png

   

Název projektu: Národní plán obnovy (Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy)
Doba realizace projektu: rok 2021 - 2023
Poskytovatel dotace: EU, MŠMT

Název: Naše nová škola III
Poskytovatel dotace: MŠMT ČR
Název dotačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání
Cíl: Projekt je zaměřen na personální podporu a podporu kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků.

Strana 1 z 2


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776809.jpg