Uvodka.png

Informace o provozu školní družiny v roce 2022/2023

         Školní družina sídlí v budově školní jídelny naproti zdravotnického zařízení. V prvním patře se nachází šest oddělení, které vedou vychovatelky: Veronika Juříčková 1. oddělení, Jana Glösslová 2. oddělení, Alena Schoberová, DiS. 3. oddělení, Lucie Vychodilová 4. oddělení, Zuzana Dědicová 5. oddělení a Ivana Pavlacká 6. oddělení.

Školní družina pracuje ve třech etapách

  • 1. etapa

    První etapa od 06:00 do 07:40 hodin, kde dítě může chodit nahodile, bez závazné přihlášky.
  • 2. etapa

    Druhá etapa je od 11:30 do 15:00 hodin, kde děti pracují ve svém oddělení, dle svých plánů pod vedením své vychovatelky. Každé oddělení má svůj specifický časový rozvrh, dle délky vyučování ve škole.
  • 3. etapa

    Třetí etapa je od 15:00 do 16:30 hodin, kde děti aktivně pracují ve zvolených kroužcích školní družiny nebo ve sběrném oddělení vychovatelky, která drží zavírací službu.
Za pobyt ve školní družině se dle zákona platí školné 150,- Kč za měsíc a to úhradou na účet školy, kde každé dítě má svůj variabilní symbol, který obdrží u ekonomky školy. 

Nabídka kroužků

Pondělí

druzina_aktivacek.png
Aktiváček
Kreativčata

Úterý

druzina_turistika.png
Zvídálek

Středa

druzina_tvoreni.png
Sportovní hry pro žáky 1. - 2. tříd
Zábavné tvoření pro žáky 3.- 5. tříd

Čtvrtek

druzina_deskovehry.png
Deskové hry
 

Pátek

druzina_micovehry.png
Míčové hry pro žáky 3. - 5. tříd
Zábavné tvoření pro žáky 1. - 2. tříd
ZS_Zizkova_Krnov_2_500x267.png

Blog družina

Chtěli jsme dětem udělat malou změnu, proto jsme, ve spolupráci s pracovníky Střediska volného času, využili školní kuchyňky, kde se postupně vystřídala všechna oddělení školní družiny. 

V úvodu byly děti seznámeny s bezpečností, pak teprve mohly začít pracovat. Nejprve si umíchaly těsto, které následně plnily do předem připravených košíčků. Po upečení si malí cukráři připravili polevu a " valentýnské" muffinky nazdobili.

Dětem i rodičům upečené dobrůtky moc chutnaly. 

Ivana Pavlacká

Galerie

Jakýmsi předělem mezi zimním časem a časem probouzející se přírody je masopustní období. Masopust je veselý svátek, při němž se lidé dobře bavili a dodnes ho leckde slaví. 
I my jsme si udělali masopustní rej a karneval. Vyráběli jsme si masky a škrabošky. V každém oddělení byla nachystaná jedna soutěž, kterou děti s nadšením splnily.
Na závěr bylo vyhlášení masek a pro zájemce i taneček.

Navlékali jsme korálky pro maminky, ale i sami sobě. Procvičili jsme jemnou motoriku i trpělivost a estetické cítění. Korálky se dětem moc povedly a tak si vyrobily ještě náramky a různé přívěšky pro radost.                                                                                       Ivana Pavlacká 6. oddělení

Galerie

Strana 12 z 85


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776842.jpg