Uvodka.png

Informace o provozu školní družiny v roce 2021/2022

          Děti jsou rozděleny do 6-ti oddělení, ve kterých pracuje šest vychovatelek. Žáky prvních tříd vedou vychovatelky Lucie Vychodilová a Ivana Pavlacká. Žáky druhých tříd vedou vychovatelky Zuzana Dědicová a Jana Glösslová. Žáky třetích tříd vede vychovatelka Bc. Kristýna Světnická. Žáky čtvrtých a pátých tříd vede vychovatelka Alena Schoberová.

Školní družina pracuje ve třech etapách

  • 1. etapa

    První etapa od 06:00 do 08:00 hodin, kde dítě může chodit nahodile, bez závazné přihlášky
  • 2. etapa

    Druhá etapa je od 11:30 do 15:00 hodin, kde děti pracují ve svém oddělení, dle svých plánů pod vedením své vychovatelky. Každé oddělení má svůj specifický časový rozvrh, dle délky vyučování ve škole.
  • 3. etapa

    Třetí etapa je od 15:00 do 16:30 hodin, kde děti aktivně pracují ve zvolených kroužcích školní družiny nebo ve sběrném oddělení vychovatelky, která drží zavírací službu.
Za pobyt ve školní družině se dle zákona platí školné 150,- Kč za měsíc a to úhradou na účet školy, kde každé dítě má svůj variabilní symbol, který obdrží u ekonomky školy. 

Nabídka kroužků

Pondělí

druzina_aktivacek.png
Aktiváček
Keramika

Úterý

druzina_turistika.png
Turistický kroužek Zvídálek
Společenské hry

Středa

druzina_kremika.png
Sportovní hry pro žáky 1. - 2. tříd
Zábavné tvoření 

Čtvrtek

druzina_kreativita.png
Notička
 Kreativčata 

Pátek

druzina_deskovehry.png
Sportovní hry pro žáky 3. - 5. tříd
Deskové hry Družinoví šikulové
ZS_Zizkova_Krnov_2_500x267.png

Blog družina

V sobotu 5. 3. 2022 se ve výtvarném centru na patře školní družiny konala jarní keramická dílna. Rodiče i děti si přišli zpříjemnit sobotní odpoledne prací s keramickou hlínou. Pod vedením dlouholetého výtvarníka a keramika pana Martina Matuszka vznikaly krásné jarní zápichy, velikonoční ovečky, zajíčci i roztomilí kozlíci.                                                                                                   Zuzana Dědicová

Galerie

V pondělí 14. 2. 2022 si vychovatelky školní družiny při ZŠ Žižkova připravily pro děti celodenní zábavný program. Vzhledem k tomu, že tento den připadl na svátek všech zamilovaných, mohly si děti v rámci tvoření vyrobit pejsky ze srdíček, náramky, barvit sádrové odlitky nebo skládat obrázky ze zažehlovacích korálků. Využita byla i školní tělocvična, kde se mohly všechny děti vyřádit na sportovní stezce. Plnily úkoly a sbíraly body, za které jim byla malou odměnou medaile. Odpolední program nabízel hraní deskových her, smažení lívanců ve školní kuchyňce, ale také dětmi velmi oblíbenou vybíjenou. První den jarních prázdnin jsme si všichni náramně užili a odcházeli ve výborné náladě. Děkujeme dětem za velký zájem a krásnou atmosféru.                                                                          

Galerie                                                                                  Kolektiv vychovatelek ŠD

Druhý únorový den k nám do školní družiny přijelo SFÉRICKÉ KINO. Naskytl se nám neuvěřitelný pohled v 360 stupních uvnitř kopule. Vybrali jsme pro děti film s vtipnými postavami, které profesionálně prozkoumávají fungování lidského těla. Děti byly z tohoto nevšedního zážitku nadšeny a moc se jim promítání líbilo.

Galerie

Strana 10 z 84


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776869.jpg