Uvodka.png

Informace o provozu školní družiny v roce 2021/2022

          Děti jsou rozděleny do 6-ti oddělení, ve kterých pracuje šest vychovatelek. Žáky prvních tříd vedou vychovatelky Lucie Vychodilová a Ivana Pavlacká. Žáky druhých tříd vedou vychovatelky Zuzana Dědicová a Jana Glösslová. Žáky třetích tříd vede vychovatelka Bc. Kristýna Světnická. Žáky čtvrtých a pátých tříd vede vychovatelka Alena Schoberová.

Školní družina pracuje ve třech etapách

  • 1. etapa

    První etapa od 06:00 do 08:00 hodin, kde dítě může chodit nahodile, bez závazné přihlášky
  • 2. etapa

    Druhá etapa je od 11:30 do 15:00 hodin, kde děti pracují ve svém oddělení, dle svých plánů pod vedením své vychovatelky. Každé oddělení má svůj specifický časový rozvrh, dle délky vyučování ve škole.
  • 3. etapa

    Třetí etapa je od 15:00 do 16:30 hodin, kde děti aktivně pracují ve zvolených kroužcích školní družiny nebo ve sběrném oddělení vychovatelky, která drží zavírací službu.
Za pobyt ve školní družině se dle zákona platí školné 150,- Kč za měsíc a to úhradou na účet školy, kde každé dítě má svůj variabilní symbol, který obdrží u ekonomky školy. 

Nabídka kroužků

Pondělí

druzina_aktivacek.png
Aktiváček
Keramika

Úterý

druzina_turistika.png
Turistický kroužek Zvídálek
Společenské hry

Středa

druzina_kremika.png
Sportovní hry pro žáky 1. - 2. tříd
Zábavné tvoření 

Čtvrtek

druzina_kreativita.png
Notička
 Kreativčata 

Pátek

druzina_deskovehry.png
Sportovní hry pro žáky 3. - 5. tříd
Deskové hry Družinoví šikulové
ZS_Zizkova_Krnov_2_500x267.png

Blog družina

Ve středu 25. 9. 2013 naše družinka pořádala první poznávací výlet. Cílem našeho autobusu byl přístav v Leskovci nad Moravicí. Čtyřicet šest zúčastněných dětí se vydalo naučnou stezkou po stopách minulosti. V Infocentru děti luštily kvíz a šifru, na základě které našli pirátský poklad. Největším zážitkem byla plavba malou plachetnicí po Slezské Hartě s odborným výkladem kapitána lodi. Počasí nám tento den přálo a tak jsme si užili moc pěkné odpoledne.

Vychovatelka Renáta Mikošková

Malé ohlédnutí zábavného tvoření 1. a 2. tříd po prvním měsíci. Děti jsou velmi šikovné a vyrábění je baví :-)

 

Moc pěkné sportovní odpoledne uspořádaly studentky SpgŠ pro děti 4. a 6. oddělení, které proběhlo v pondělí 9. dubna u SVČ Meďa. Malí i velcí sportovci byli rozděleni do sedmi družstev a se svými kapitány vyrazili k jednotlivým stanovištím, kde plnili úkoly různé obtížnosti. Se zavázanýma očima procházeli trasu mezi kužely, pojmenovávali dopravní značky, rozlišovali bezpečnostní prvky na kolo, skládali puzzle a z papírových ruliček sestavovali potrubí. Posledním a nejtěžším úkolem, bylo obstát v dopravním testu a vyluštit tajenku, která skrývala indicie k pokladu. A jak to nakonec dopadlo? „Tajenka vyluštěna a poklad nalezen“.

Strana 84 z 84


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776832.jpg