Uvodka.png

Informace o provozu školní družiny v roce 2021/2022

          Děti jsou rozděleny do 6-ti oddělení, ve kterých pracuje šest vychovatelek. Žáky prvních tříd vedou vychovatelky Lucie Vychodilová a Ivana Pavlacká. Žáky druhých tříd vedou vychovatelky Zuzana Dědicová a Jana Glösslová. Žáky třetích tříd vede vychovatelka Bc. Kristýna Světnická. Žáky čtvrtých a pátých tříd vede vychovatelka Alena Schoberová.

Školní družina pracuje ve třech etapách

  • 1. etapa

    První etapa od 06:00 do 08:00 hodin, kde dítě může chodit nahodile, bez závazné přihlášky
  • 2. etapa

    Druhá etapa je od 11:30 do 15:00 hodin, kde děti pracují ve svém oddělení, dle svých plánů pod vedením své vychovatelky. Každé oddělení má svůj specifický časový rozvrh, dle délky vyučování ve škole.
  • 3. etapa

    Třetí etapa je od 15:00 do 16:30 hodin, kde děti aktivně pracují ve zvolených kroužcích školní družiny nebo ve sběrném oddělení vychovatelky, která drží zavírací službu.
Za pobyt ve školní družině se dle zákona platí školné 150,- Kč za měsíc a to úhradou na účet školy, kde každé dítě má svůj variabilní symbol, který obdrží u ekonomky školy. 

Nabídka kroužků

Pondělí

druzina_aktivacek.png
Aktiváček
Keramika

Úterý

druzina_turistika.png
Turistický kroužek Zvídálek
Společenské hry

Středa

druzina_kremika.png
Sportovní hry pro žáky 1. - 2. tříd
Zábavné tvoření 

Čtvrtek

druzina_kreativita.png
Notička
 Kreativčata 

Pátek

druzina_deskovehry.png
Sportovní hry pro žáky 3. - 5. tříd
Deskové hry Družinoví šikulové
ZS_Zizkova_Krnov_2_500x267.png

Blog družina

V úterý 22.10. 2013 jsme navštívili naše malé letiště v Krnově.  Po domluvě s panem
 MUDr Leopoldem Sedláčkem jsme si mohli toto letiště prohlédnout.
Na letišti se nás ujal pan Grufík , který dětem otevřel hangár, kde spinkají letadla, povídal 
o tom  jaká letadla tady mají a odpovídal na všetečné otázky dětí např. „ proč má letadlo vrtuli a druhé ne?“
Překvapením pro děti byla prohlídka sanitek Záchranné služby. Děti si mohly na vše sáhnout a zeptat se.
Děkuji všem zúčastněným za ochotu a trpělivost s našimi prvňáčky, kteří odcházeli spokojeni a celou cestu si o letadlech a sanitkách povídali.
Za 33 spokojených prvňáčků děkují vychovatelky S. Svobodová  a H. Koláčková

V rámci měsíčního plánu činnosti kroužku Zvídálek se v úterý dne 8. října uskutečnila akce pro děti nazvaná „Drakiáda 2013“. Této akce se za doprovodu vychovatelek p. Koláčkové a p. Svobodové zúčastnilo 37 dětí a několik rodičů.
I když počasí nám přálo a na kopci pod Cvilínem krásně svítilo sluníčko, vítr vál pouze občas a slabě. A tak vysoko v oblacích létali pouze profesionálně vyrobení draci. Přesto se i naprosté většině dětí po vynaložení značného úsilí podařilo své draky alespoň na chvíli dostat do vzduchu.
Hlavní náplň a smysl této akce však byl bohatě naplněn – a to pohyb dětí za krásného počasí v přírodě. Proto mám zato, že se akce zdařila a byli jsme všichni spokojeni.

Helena Koláčková

Každoročně se naše družinové oddělení vydává po stopách  nových informací. Tento rok jsme měsíc září strávili s dětmi na dně moří a oceánů.  Při našich virtuálních expedicích děti průběžně plnily úkoly, poznávaly nové živočišné druhy mořské říše a vyráběly jejich modely. Projevily se jako velcí šikulové, vědci a objevitelé a statečně se účastnily každé části našeho mořského projektu. Jakmile jsme vstřebali hromadu nových vědomostí, prošli jsme si závěrečným kvízem, který prověřil nové znalosti. Vyhodnocení soutěže po urputném boji nakonec dopadlo takto - po získání 42 bodů skončila na třetím místě  Agátka Duchoňová, druhou příčku si vybojoval se ziskem 44 bodů Viktor Škandera a první místo získala s počtem 47 bodů Anička Šimonková. Vítězem, v tomto našem vědomostním klání, se ale stal každý účastník, který s odvahou a houževnatostí bojoval o každý bodík. Proto dostal každý za svou účast malou odměnu.  A pro všechny ostatní  zde máme k nahlédnutí pár fotek, které zaznamenaly naši tvůrčí činnost a náhled, jak to v naší „mořské družinové třídě“ vlastně vypadalo…

Strana 83 z 84


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776815.jpg