Uvodka.png

Informace o provozu školní družiny v roce 2022/2023

         Školní družina sídlí v budově školní jídelny naproti zdravotnického zařízení. V prvním patře se nachází šest oddělení, které vedou vychovatelky: Veronika Juříčková 1. oddělení, Jana Glösslová 2. oddělení, Alena Schoberová, DiS. 3. oddělení, Lucie Vychodilová 4. oddělení, Zuzana Dědicová 5. oddělení a Ivana Pavlacká 6. oddělení.

Školní družina pracuje ve třech etapách

  • 1. etapa

    První etapa od 06:00 do 07:40 hodin, kde dítě může chodit nahodile, bez závazné přihlášky.
  • 2. etapa

    Druhá etapa je od 11:30 do 15:00 hodin, kde děti pracují ve svém oddělení, dle svých plánů pod vedením své vychovatelky. Každé oddělení má svůj specifický časový rozvrh, dle délky vyučování ve škole.
  • 3. etapa

    Třetí etapa je od 15:00 do 16:30 hodin, kde děti aktivně pracují ve zvolených kroužcích školní družiny nebo ve sběrném oddělení vychovatelky, která drží zavírací službu.
Za pobyt ve školní družině se dle zákona platí školné 150,- Kč za měsíc a to úhradou na účet školy, kde každé dítě má svůj variabilní symbol, který obdrží u ekonomky školy. 

Nabídka kroužků

Pondělí

druzina_aktivacek.png
Aktiváček
Kreativčata

Úterý

druzina_turistika.png
Zvídálek

Středa

druzina_tvoreni.png
Sportovní hry pro žáky 1. - 2. tříd
Zábavné tvoření pro žáky 3.- 5. tříd

Čtvrtek

druzina_deskovehry.png
Deskové hry
 

Pátek

druzina_micovehry.png
Míčové hry pro žáky 3. - 5. tříd
Zábavné tvoření pro žáky 1. - 2. tříd
ZS_Zizkova_Krnov_2_500x267.png

Blog družina

V úterý 3. 5. si členové hasičského sboru nachystali pro děti z kroužku Zvídálek nevšední zážitek, tzv. " lanovku". Poté , co největší odvážlivci vylezli po železných žebřících do třetího patra, byli spuštěni po laně zpět na zem. Zážitek měla i paní vychovatelka, která musela vyzkoušet pevnost lan a nechat se spustit jako první wink

Galerie

V pátek 29. 4. jsme si pro děti ve školní družině připravili čarodějnickou stezku s úkoly zakončenou opékáním špekáčků. Tento den se velmi vydařil, děti si mohly u ohně zasoutěžit a za splnění úkolů dostaly sladkou odměnu.

Děkujeme dětem z třídy 5. B za pomoc na stanovištích u ohně, kde se s nadšením staraly o menší děti.

Galerie

Koncem dubna se děti loučily se skvělými praktikantkami SPgŠ Krnov, které od září za dětmi docházely každý čtvrtek.

Děti si je velmi oblíbily, a proto jsme si všichni udělali pohoštění v družině a pěkné odpoledne jsme zakončili mlsáním v cukrárně na náměstí.

Galerie

Strana 8 z 88


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776809.jpg