Uvodka.png

Informace o provozu školní družiny v roce 2021/2022

Děti jsou rozděleny do 6-ti oddělení, ve kterých pracuje šest vychovatelek. Žáky prvních tříd vedou vychovatelky Lucie Vychodilová a Ivana Pavlacká. Žáky druhých tříd vedou vychovatelky Zuzana Dědicová a Jana Glösslová. Žáky třetích tříd vede vychovatelka Stanislava Svobodová. Žáky čtvrtých a pátých tříd vede vychovatelka Alena Schoberová.

Školní družina pracuje ve třech etapách

  • 1. etapa

    První etapa od 06:00 do 08:00 hodin, kde dítě může chodit nahodile, bez závazné přihlášky
  • 2. etapa

    Druhá etapa je od 11:30 do 15:00 hodin, kde děti pracují ve svém oddělení, dle svých plánů pod vedením své vychovatelky. Každé oddělení má svůj specifický časový rozvrh, dle délky vyučování ve škole.
  • 3. etapa

    Třetí etapa je od 15:00 do 16:30 hodin, kde děti aktivně pracují ve zvolených kroužcích školní družiny nebo ve sběrném oddělení vychovatelky, která drží zavírací službu.
Za pobyt ve školní družině se dle zákona platí školné 150,- Kč za měsíc a to úhradou na účet školy, kde každé dítě má svůj variabilní symbol, který obdrží u ekonomky školy. 

Nabídka kroužků

Pondělí

druzina_aktivacek.png
Aktiváček
Keramika

Úterý

druzina_turistika.png
Turistický kroužek Zvídálek
Společenské hry

Středa

druzina_kremika.png
Sportovní hry pro žáky 1. - 2. tříd
Zábavné tvoření 

Čtvrtek

druzina_kreativita.png
Notička
 Kreativčata 

Pátek

druzina_deskovehry.png
Sportovní hry pro žáky 3. - 5. tříd
Deskové hry Družinoví šikulové
ZS_Zizkova_Krnov_2_500x267.png

Blog družina

V polovině února si žáci z 6. oddělení, pod vedením paní vychovatelky Pavlacké, připravili minimasopust.
Začátkem týdne si vyrobili masky, donesli kostýmy a během týdne si udělali přehlídku masek. Poté si děti samy nachystaly soutěže, kde si procvičily nejen paměť či postřeh, ale i různé další dovednosti.
Na závěr byl každý odměněn malou sladkostí.
 
Děti z druhých tříd se nenudí. V družině si vytvořily velmi pěkné obrázky zimního zátiší. K výrobě využily šablonky, které jim paní vychovatelka Svobodová předem připravila. Dětem se díla velmi povedla, proto výtvory paní vychovatelka zalaminovala a nová dekorace dětského pokoje je na světě.
 
 

Tentokrát jsme využili školní kuchyňky. Ve spolupráci s pracovníky SVČ, jsme se společně vystřídali celá družina. Děti byly nejdříve poučeny o bezpečnosti a poté teprve mohly začít pracovat. Nedříve si umíchaly těsto, které následně plnily do předem připravených košíčků. Než se muffiny upekly, zhotovily si marcipán, kterým vše dozdobily. Dětem i maminkám muffinky moc chutnaly.

Strana 5 z 73


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776869.jpg