Uvodka.png

Informace o provozu školní družiny v roce 2021/2022

          Děti jsou rozděleny do 6-ti oddělení, ve kterých pracuje šest vychovatelek. Žáky prvních tříd vedou vychovatelky Lucie Vychodilová a Ivana Pavlacká. Žáky druhých tříd vedou vychovatelky Zuzana Dědicová a Jana Glösslová. Žáky třetích tříd vede vychovatelka Bc. Kristýna Světnická. Žáky čtvrtých a pátých tříd vede vychovatelka Alena Schoberová.

Školní družina pracuje ve třech etapách

  • 1. etapa

    První etapa od 06:00 do 08:00 hodin, kde dítě může chodit nahodile, bez závazné přihlášky
  • 2. etapa

    Druhá etapa je od 11:30 do 15:00 hodin, kde děti pracují ve svém oddělení, dle svých plánů pod vedením své vychovatelky. Každé oddělení má svůj specifický časový rozvrh, dle délky vyučování ve škole.
  • 3. etapa

    Třetí etapa je od 15:00 do 16:30 hodin, kde děti aktivně pracují ve zvolených kroužcích školní družiny nebo ve sběrném oddělení vychovatelky, která drží zavírací službu.
Za pobyt ve školní družině se dle zákona platí školné 150,- Kč za měsíc a to úhradou na účet školy, kde každé dítě má svůj variabilní symbol, který obdrží u ekonomky školy. 

Nabídka kroužků

Pondělí

druzina_aktivacek.png
Aktiváček
Keramika

Úterý

druzina_turistika.png
Turistický kroužek Zvídálek
Společenské hry

Středa

druzina_kremika.png
Sportovní hry pro žáky 1. - 2. tříd
Zábavné tvoření 

Čtvrtek

druzina_kreativita.png
Notička
 Kreativčata 

Pátek

druzina_deskovehry.png
Sportovní hry pro žáky 3. - 5. tříd
Deskové hry Družinoví šikulové
ZS_Zizkova_Krnov_2_500x267.png

Blog družina

V pátek 29. 4. jsme si pro děti ve školní družině připravili čarodějnickou stezku s úkoly zakončenou opékáním špekáčků. Tento den se velmi vydařil, děti si mohly u ohně zasoutěžit a za splnění úkolů dostaly sladkou odměnu.

Děkujeme dětem z třídy 5. B za pomoc na stanovištích u ohně, kde se s nadšením staraly o menší děti.

Galerie

Koncem dubna se děti loučily se skvělými praktikantkami SPgŠ Krnov, které od září za dětmi docházely každý čtvrtek.

Děti si je velmi oblíbily, a proto jsme si všichni udělali pohoštění v družině a pěkné odpoledne jsme zakončili mlsáním v cukrárně na náměstí.

Galerie

Poslední praxi v dubnu jsme se se studentkami SPgŠ vypravili na rozloučenou do cukrárny Slunečnice. 

Kromě zmrzlinky a honičky jsme si s panem Hadámkem z Třemešné zazpívali lidové písničky. 

Vycházka byla moc „ príma“ a dobrůtky taky.

                                                                                                        Ivana Pavlacká

Galerie

Strana 5 z 84


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776821.jpg