Uvodka.png

Informace o provozu školní družiny v roce 2021/2022

          Děti jsou rozděleny do 6-ti oddělení, ve kterých pracuje šest vychovatelek. Žáky prvních tříd vedou vychovatelky Lucie Vychodilová a Ivana Pavlacká. Žáky druhých tříd vedou vychovatelky Zuzana Dědicová a Jana Glösslová. Žáky třetích tříd vede vychovatelka Bc. Kristýna Světnická. Žáky čtvrtých a pátých tříd vede vychovatelka Alena Schoberová.

Školní družina pracuje ve třech etapách

  • 1. etapa

    První etapa od 06:00 do 08:00 hodin, kde dítě může chodit nahodile, bez závazné přihlášky
  • 2. etapa

    Druhá etapa je od 11:30 do 15:00 hodin, kde děti pracují ve svém oddělení, dle svých plánů pod vedením své vychovatelky. Každé oddělení má svůj specifický časový rozvrh, dle délky vyučování ve škole.
  • 3. etapa

    Třetí etapa je od 15:00 do 16:30 hodin, kde děti aktivně pracují ve zvolených kroužcích školní družiny nebo ve sběrném oddělení vychovatelky, která drží zavírací službu.
Za pobyt ve školní družině se dle zákona platí školné 150,- Kč za měsíc a to úhradou na účet školy, kde každé dítě má svůj variabilní symbol, který obdrží u ekonomky školy. 

Nabídka kroužků

Pondělí

druzina_aktivacek.png
Aktiváček
Keramika

Úterý

druzina_turistika.png
Turistický kroužek Zvídálek
Společenské hry

Středa

druzina_kremika.png
Sportovní hry pro žáky 1. - 2. tříd
Zábavné tvoření 

Čtvrtek

druzina_kreativita.png
Notička
 Kreativčata 

Pátek

druzina_deskovehry.png
Sportovní hry pro žáky 3. - 5. tříd
Deskové hry Družinoví šikulové
ZS_Zizkova_Krnov_2_500x267.png

Blog družina

Regionální soutěž MOTÝL

Již druhým rokem zorganizovala školní družina při ZŠ Žižkova soutěž o nejoriginálnější výtvarnou práci na téma „MOTÝL". Do soutěže se přihlásilo 9 škol z okolí - Brantice, Úvalno, Třemešná, Zátor, Město Albrechtice, Žižkova Krnov, Smetanův okr. Krnov, Dvořákův okr. Krnov a Dětský domov Lichnov. Celkem 25 oddělení, 30 prací, na kterých se podílelo 448 dětí. Jednotlivá oddělení měla za úkol zpracovat dané téma libovolnou originální technikou, materiálem, velikostí i tvarem. V posledním květnovém týdnu se konala výstava všech družinových prací v prostorách školní jídelny na ulici Žižkova, která byla přístupná veřejnosti.

Naše oddělení se neumístila, ale za krásného motýla, dostala ocenění (na Laser game) děvčata z 1. oddělení ŠD - Julie Vychytilová, Jana Šlachtová a Radka Zemanová. Všechny děti pak dostaly za svou práci drobný dárek, sladkou odměnu, ovocnou RAW tyčinku a malého motýlka na památku za účast v soutěži. Výstava měla pěkný ohlas a všem se moc líbila. 

Ivana Pavlacká


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776792.jpg