Uvodka.png

Informace o provozu školní družiny v roce 2021/2022

          Děti jsou rozděleny do 6-ti oddělení, ve kterých pracuje šest vychovatelek. Žáky prvních tříd vedou vychovatelky Lucie Vychodilová a Ivana Pavlacká. Žáky druhých tříd vedou vychovatelky Zuzana Dědicová a Jana Glösslová. Žáky třetích tříd vede vychovatelka Bc. Kristýna Světnická. Žáky čtvrtých a pátých tříd vede vychovatelka Alena Schoberová.

Školní družina pracuje ve třech etapách

  • 1. etapa

    První etapa od 06:00 do 08:00 hodin, kde dítě může chodit nahodile, bez závazné přihlášky
  • 2. etapa

    Druhá etapa je od 11:30 do 15:00 hodin, kde děti pracují ve svém oddělení, dle svých plánů pod vedením své vychovatelky. Každé oddělení má svůj specifický časový rozvrh, dle délky vyučování ve škole.
  • 3. etapa

    Třetí etapa je od 15:00 do 16:30 hodin, kde děti aktivně pracují ve zvolených kroužcích školní družiny nebo ve sběrném oddělení vychovatelky, která drží zavírací službu.
Za pobyt ve školní družině se dle zákona platí školné 150,- Kč za měsíc a to úhradou na účet školy, kde každé dítě má svůj variabilní symbol, který obdrží u ekonomky školy. 

Nabídka kroužků

Pondělí

druzina_aktivacek.png
Aktiváček
Keramika

Úterý

druzina_turistika.png
Turistický kroužek Zvídálek
Společenské hry

Středa

druzina_kremika.png
Sportovní hry pro žáky 1. - 2. tříd
Zábavné tvoření 

Čtvrtek

druzina_kreativita.png
Notička
 Kreativčata 

Pátek

druzina_deskovehry.png
Sportovní hry pro žáky 3. - 5. tříd
Deskové hry Družinoví šikulové
ZS_Zizkova_Krnov_2_500x267.png

Blog družina

Návštěva u Městské policie

První týden v červnu jsme se vydali s dětmi ŠD na služebnu Městské policie Krnov.

Přivítali nás strážníci pan Kavický a Gürtler, zástupce velitele MP Krnov - Zbyněk Ocásek a velitel MP Krnov - Jaroslav Hlaváček. 

Prohlédli jsme si služebnu, auta, výzbroj a výstroj, kterou strážníci potřebují ke každodennímu výkonu své práce.

Policisté děti seznámili s telefonními čísly tísňového volání, dále jim vysvětlili, jak si osvojit vhodné chování v náhlých krizových situacích, jak správně a včas přivolat pomoc. Zaměřili se i na rozpoznávání činností, které mohou ohrozit zdraví dítěte ve volném čase a na rozlišení nebezpečných předmětů, se kterými se mohou ve svém okolí setkat. Na závěr besedy děti dostaly odměnu – reflexní pásky a pitíčko.

Děkujeme mnohokrát za milé, přínosné odpoledne a budeme se příští rok těšit na další setkání. 

Galerie


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776865.jpg