Uvodka.png

Informace o provozu školní družiny v roce 2021/2022

          Děti jsou rozděleny do 6-ti oddělení, ve kterých pracuje šest vychovatelek. Žáky prvních tříd vedou vychovatelky Lucie Vychodilová a Ivana Pavlacká. Žáky druhých tříd vedou vychovatelky Zuzana Dědicová a Jana Glösslová. Žáky třetích tříd vede vychovatelka Bc. Kristýna Světnická. Žáky čtvrtých a pátých tříd vede vychovatelka Alena Schoberová.

Školní družina pracuje ve třech etapách

  • 1. etapa

    První etapa od 06:00 do 08:00 hodin, kde dítě může chodit nahodile, bez závazné přihlášky
  • 2. etapa

    Druhá etapa je od 11:30 do 15:00 hodin, kde děti pracují ve svém oddělení, dle svých plánů pod vedením své vychovatelky. Každé oddělení má svůj specifický časový rozvrh, dle délky vyučování ve škole.
  • 3. etapa

    Třetí etapa je od 15:00 do 16:30 hodin, kde děti aktivně pracují ve zvolených kroužcích školní družiny nebo ve sběrném oddělení vychovatelky, která drží zavírací službu.
Za pobyt ve školní družině se dle zákona platí školné 150,- Kč za měsíc a to úhradou na účet školy, kde každé dítě má svůj variabilní symbol, který obdrží u ekonomky školy. 

Nabídka kroužků

Pondělí

druzina_aktivacek.png
Aktiváček
Keramika

Úterý

druzina_turistika.png
Turistický kroužek Zvídálek
Společenské hry

Středa

druzina_kremika.png
Sportovní hry pro žáky 1. - 2. tříd
Zábavné tvoření 

Čtvrtek

druzina_kreativita.png
Notička
 Kreativčata 

Pátek

druzina_deskovehry.png
Sportovní hry pro žáky 3. - 5. tříd
Deskové hry Družinoví šikulové
ZS_Zizkova_Krnov_2_500x267.png

Blog družina

Blížilo se 18:00 hodin. Všude poletovaly balónky se světýlky napuštěné heliem, v herně byla nainstalována pravá diskotéková světýlka a lasery. Vše bylo připraveno na nezapomenutelnou noc pro děti ze školní družiny. Cíl nás vychovatelek byl jasný. Utahat nocležníky, aby co nejdříve zalezly do svých spacáků. Prvním úkolem bylo nachystání postýlek. Po té již začal zábavný program, kdy jsme se všichni vydali hledat poklad do zdejšího lomu. Následovala večeře a řádění na diskotéce s možností využití tetovacího salónu nebo foto koutku. Čekali jsme na úplnou tmu, aby si děti, vybavené baterkou, užily stezku odvahy. Po návratu procházelo dospělé osazenstvo již mírnou krizí. Tak jsme v rámci soutěže o pyžamového krále a královnu vyhlásily promenádu v nočním úboru a děti se chystaly do spacáků nebo na projekci pohádky.  V půl třetí byl konečně v celé budově klid a mohly jsme na chvíli zalehnout i my vychovatelky. Na chvíli, neboť se již před šestou  vařil čaj a chystaly koblížky ke snídani. Družina se probouzela, začínalo se uklízet, balit spacáky a hledat oblečení. Náš cíl bychom zhodnotily jako nesplněný. Ale důležitější bylo nadšení dětí, které si odnášely kupu zážitků.  Touto poslední akcí jsme se  všichni rozloučili se školním rokem 2021/2022. Poděkování patří všem, kteří se na ní jakýmkoliv způsobem podíleli.  Panu Hanuščákovi za zapůjčení světýlek na diskotéku, paní Kramné a firmě Aston za koblížky ke snídani, paní Helebrandové za sladké odměny, paní Nečekalové za výbornou večeři pro celou třídu 2. A, manželům Kocourkovým a Bolkovým za Jupíky pro všechny a panu Voncovi za štědrý sponzorský dar, díky kterému mohla být noc v družině naprosto kouzelná. Děkujeme, loučíme se a uvidíme se opět v novém školním roce.

 Pěkné prázdniny přejí vychovatelky ŠD

Galerie

Žáci z 1. oddělení - z 3.B  se vypravili na odpolední vycházku do Kostelce, kde je již očekávala paní vychovatelka Renáta Mikošková, která měla děti v 1. třídě. Na zahradě má spoustu zvířátek. Kromě osmáků, hadů, králíčků, želviček, papouška, chameleonů, vodního dráčka, činčil, křečků a strašilek, nám paní vychovatelka ukázala také výcvik svého pejska. Po prohlídce a ukázce zvířátek si děti opekly na ohni špekáčky. Děkujeme paní Mikoškové za krásné zážitky. Dětem se odpoledne moc líbilo. Svobodová Stanislava

Galerie

Již druhým rokem zorganizovala školní družina při ZŠ Žižkova soutěž o nejoriginálnější výtvarnou práci na téma „MOTÝL". Do soutěže se přihlásilo 9 škol z okolí - Brantice, Úvalno, Třemešná, Zátor, Město Albrechtice, Žižkova Krnov, Smetanův okr. Krnov, Dvořákův okr. Krnov a Dětský domov Lichnov. Celkem 25 oddělení, 30 prací, na kterých se podílelo 448 dětí. Jednotlivá oddělení měla za úkol zpracovat dané téma libovolnou originální technikou, materiálem, velikostí i tvarem. V posledním květnovém týdnu se konala výstava všech družinových prací v prostorách školní jídelny na ulici Žižkova, která byla přístupná veřejnosti.

Naše oddělení se neumístila, ale za krásného motýla, dostala ocenění (na Laser game) děvčata z 1. oddělení ŠD - Julie Vychytilová, Jana Šlachtová a Radka Zemanová. Všechny děti pak dostaly za svou práci drobný dárek, sladkou odměnu, ovocnou RAW tyčinku a malého motýlka na památku za účast v soutěži. Výstava měla pěkný ohlas a všem se moc líbila. 

Ivana Pavlacká

Strana 1 z 85


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776792.jpg