Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Zpřísnění mimořádných opatření

S platností od 18. 9. se pro 2. stupeň základních škol  mimořádným  opatřením  zavádí  povinnost nošení  ochrany  dýchacích  cest  pro  všechny  žáky  a  pracovníky  školy nebo  školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben.  Ochrana  dýchacích  cest  u  žáků,  studentů  a pedagogických  pracovníků  není vyžadována  pro  vzdělávací  aktivity,  jejichž  charakter  neumožňuje  nošení  ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Naše nová škola I


Název: Naše nová škola
Poskytovatel dotace: MŠMT ČR
Název dotačního programu: OP VVV
Cíl: Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů.
Žadatel: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace
Termín realizace: 30. 8. 2017 – 29. 8. 2019
Dotace: 1 120 832 Kč