Testování na Covid-19

Vytisknout
Zobrazení: 157

Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví bude testování probíhat jedenkrát týdně, a to vždy první vyučovací den v týdnu.
Nadále platí:
• do testování jsou zahrnuti i žáci, kteří mají dokončené očkování a také žáci v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
• z testování mohou být vyjmuti žáci, kteří se prokáží PCR testem (ne starším než 72 hodin) či antigenním testem (ne starším než 24 hodin) provedeném poskytovatelem zdravotních služeb.
• účast v testování je možné odmítnout, avšak v tomto případě musí žák při pobytu ve škole dodržovat další mimořádná opatření jako je nošení roušky ve výuce apod.

Vedení školy