Slide
Vítejte na webu ZŠ Žižkova
Slide
Vítejte na webu ZŠ Žižkova
Slide
Vítejte na webu ZŠ Žižkova
Slide
Vítejte na webu ZŠ Žižkova

Testování na Covid-19

Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví bude testování probíhat jedenkrát týdně, a to vždy první vyučovací den v týdnu.
Nadále platí:
• do testování jsou zahrnuti i žáci, kteří mají dokončené očkování a také žáci v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
• z testování mohou být vyjmuti žáci, kteří se prokáží PCR testem (ne starším než 72 hodin) či antigenním testem (ne starším než 24 hodin) provedeném poskytovatelem zdravotních služeb.
• účast v testování je možné odmítnout, avšak v tomto případě musí žák při pobytu ve škole dodržovat další mimořádná opatření jako je nošení roušky ve výuce apod.

Vedení školy


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776792.jpg