Slide
Vítejte na webu ZŠ Žižkova
Slide
Vítejte na webu ZŠ Žižkova
Slide
Vítejte na webu ZŠ Žižkova
Slide
Vítejte na webu ZŠ Žižkova

Testování v prosinci

Vážení rodiče,

z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví proběhne v prosinci další plošné screeningové testování žáků na COVID-19 a to vždy v pondělí (tzn. 6. 12., 13. 12., 20. 12.). Testování probíhá na podobném principu jako testování v září.

Průběh testování

Při vstupu do společných prostor školy v den testování platí, že všechny osoby musí mít zakryty dýchací cesty odpovídajícím ochranným prostředkem. Po vyhodnocení testů mohou žáci roušky při výuce odkládat.

V den testování každý žák na svém místě v kmenové učebně v 8.00 obdrží antigenní testovací sadu. Následně bude přítomným pedagogem instruován o tom, jak správně test použít. Jedná se o certifikované samoodběrové testy. Celý proces i s čekáním na výsledek trvá cca 20 minut.

Z testování jsou vyjmuti žáci, kteří se v daný den mohou prokázat:

• dokladem o dokončeném očkování (nejméně 14 dní po dokončení)

• neuplynulo více než 180 dní od prodělání nemoci COVID-19 (počítáno od dne stanovení pozitivního PCR testu)

• dokladem o provedení PCR testu na odběrovém místě s negativním výsledkem (ne starším než 72 hodin)

• dokladem o provedení antigenního testu na odběrovém místě s negativním výsledkem (ne starším než 24 hodin)

Účast v testování mohou žáci nebo jejich zákonní zástupci odmítnout. V tom případě musí mít tito žáci po celou dobu pobytu ve škole zakryty dýchací cesty ochranným prostředkem (rouška) a musí dodržovat další opatření, jako je necvičit ve vnitřních prostorech, používat určená hygienická zařízení, dodržovat bezpečnou vzdálenost (min. 1,5 m), svačit v lavici.

Jaký je postup v případě pozitivního výsledku testu?

Žák ihned opouští třídu a je do příchodu rodičů umístěn do izolační místnosti. Rodiče kontaktují lékaře. Žák absolvuje PCR test. Třída nemusí automaticky přecházet na distanční výuku, ale bude se řídit pokyny krajské hygienické správy, která situaci vyhodnotí.

Vedení školy


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776815.jpg