Slide
Vítejte na webu ZŠ Žižkova
Slide
Vítejte na webu ZŠ Žižkova
Slide
Vítejte na webu ZŠ Žižkova
Slide
Vítejte na webu ZŠ Žižkova

Organizace výuky od 17. května

Od pondělí 17. května dochází ke změně v organizaci výuky na základních školách. Rotační výuka žáků 1. stupně je ukončena a do lavic se vrací všichni žáci 1. až 5. ročníků.  Ve školní družině bude obnoven běžný provoz a skupinky dětí zaměstnanců kritické infrastruktury zanikají.

 

Žáci 2. stupně se i nadále budou vzdělávat rotačním způsobem.

Žáci 2. stupně se budou vzdělávat následovně:

· V týdnu od 10. 5. - 14. 5. se budou vzdělávat ve škole třídy 6.A, 7.A, 8.A, 8.B, 8.C. Třídy 6.B, 7.B, 7.C, 9.A, 9.B zůstávají na distanční výuce.

· V týdnu od 17. 5. – 21. 5. se budou vzdělávat ve škole třídy 6.B, 7.B, 7.C, 9.A, 9.B. Třídy 6.A, 7.A, 8.A, 8.B, 8.C zůstávají na distanční výuce.

· Uvedené rozdělení bude pokračovat až do dalšího rozhodnutí vlády.

Kdy tedy bude dítě ve škole a kdy doma?


Žáci 2. stupně:

 10. - 14. 5.    17. - 21. 5.   24. - 28. 5.    31. 5. - 4. 6. 
 ve škole doma ve škole doma ve škole doma ve škole doma
6. A 6. B 6. B 6. A 6. A 6. B 6. B 6. A
7. A 7. B, 7. C 7. B, 7. C 7. A 7. A 7. B, 7, C 7. B, 7. C 7. A
8. A, 8. B, 8. C     8. A, 8. B, 8. C 8. A, 8. B, 8. C     8. A, 8. B, 8. C
  9. A, 9. B 9. A, 9. B     9. A, 9. B 9. A, 9. B  

 

Přítomnost žáka na prezenční výuce je podmíněna:

  • Dodržováním aktuálních zvýšených hygienických opatření a zakrytím dýchacích cest minimálně chirurgickou rouškou (doporučujeme min. 2 kusy na den).
  • Účastí na pravidelném antigenním testování v rozsahu: 1. stupeň - 1x týdně (pondělí), 2. stupeň - 2x týdně (pondělí a čtvrtek).

Testování se nemusí zúčastnit žáci, kteří se prokáží lékařskou zprávou s potvrzením o pozitivním výsledku PCR testu ne starším než 90 dní, potvrzením o negativním výsledku testu provedeném na odběrovém místě ne starším než 48 hodin nebo uplynulo-li více než 14 dní od jejich dokončeného očkování.

Organizace a způsob testování

        Kdy? 1. stupeň vždy v pondělí v úvodu první vyučovací hodiny, 2. stupeň vždy v pondělí a ve čtvrtek v úvodu první vyučovací hodiny.

        Kde? Ve třídách - 1. stupeň za dohledu třídního učitele, 2. stupeň za dohledu vyučujícího první hodiny.

        Kým? Jedná se o neinvazivní samoodběrové testy.  Děti si po instruktáži test provedou samy.

Jak se test provádí? Děti si odeberou tyčinkou s tampónem vzorek z přední časti nosu (2 cm) a ten rozmíchají ve zkumavce s roztokem. Po 1 min. se směs nakape na testovací políčko. Čeká se 15 min na výsledek. (test Singclean). Žáci se mohou testovat i vlastním neinvazivním testem, který je schválený Ministerstvem zdravotnictví pro tyto účely (v případě použití vlastního testu je nutné sdělit škole přesný název testu).

Je povolena přítomnost zákonného zástupce? Ano. Ale žádáme Vás tímto, abyste tuto možnost využívali pouze v nejnutnějších případech. Ve škole se tak snižují bezpečnostní opatření a zvyšuje se riziko nákazy od třetích osob. V těchto případech testování neproběhne v kmenové třídě.

Může zákonný zástupce odmítnout testování dítěte? Ano. V tom případě se žák nesmí účastnit výuky ve škole a zůstává na distančním vzdělávání s omezením synchronní části výuky.

Jaký je postup v případě pozitivního výsledku testu?
Pondělí – žák ihned opouští třídu a v doprovodu rodičů odchází domů (do příchodu rodiče je umístěn v izolační místnosti). Rodiče kontaktují lékaře. Žák absolvuje PCR test. V případě pozitivity jde do izolace. V případě negativity se vrací do školy.
Čtvrtek – všichni žáci třídy v doprovodu rodičů odchází domů. Rodiče pozitivního žáka kontaktují lékaře. Žák absolvuje PCR test. V případě pozitivity třída zůstává v karanténě a na distanční výuce. V případě negativity se všichni vrací do školy s dodržením rotačního schématu.

Co když žák není v testovací dny přítomen? Test si provede v první den příchodu do školy.

         

Výdej stravy ve školní jídelně

  • Žáci ve škole (prezenční výuka) se mohou stravovat v prostorách školní jídelny. Jestliže mají zaplaceno stravné, jsou ke stravování automaticky přihlášeni.
  • Žáci doma (distanční výuka) mají nárok na odběr stravy (do jídlonosičů) výdejním okénkem. Musí se k odběru stravy přihlásit.

 

Sledování příznaků onemocnění covid-19
V případě, že žák evidentně vykazuje některé příznaky onemocnění covid-19, nebude mu umožněna prezenční výuka. Takový žák musí opustit v doprovodu rodičů školu.

  • zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest hlavy, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma (ucpaný nos)

 


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776809.jpg