Uvodka.png

Několikaměsíční učivo o Evropě zakončili žáci 5. tříd projektem "Jsme Evropané". V informatice zpracovávali prezentace na vybrané evropské téma, ve výtvarné výchově kreslili evropské stavby.  Znalosti o Evropě si žáci rozšiřovali i ve čtení, slohu či HV.

V pátek 21. 2. se utkala pětičlenná družstva jednotlivých pátých tříd ve vědomostní soutěži. Výsledky soutěže:

1. místo: třída 5. A       2. místo: třída 5. C           3. místo:  třída 5. B

V pátek 14. února proběhla na naší škole zeměpisná olympiáda určena žákům 7. - 9. ročníků. Celkem se zúčastnilo 40 žáků. Soutěž byla rozdělena na 2 části. V první části si žáci ověřili své znalosti z jednotlivých světadílů, v druhé části si vyzkoušeli, jak umí pracovat s atlasem.
Nejlepšími řešiteli byli:
  1. místo       Adéla Dudová ze 7. A
  2. místo Vojtěch Kortiš z 9. C
  3. místo Milan Tkáč z 8. A a Ondřej Zeman 9. B

V lednu proběhlo jako každoročně na naší škole školní kolo Olympiády z českého jazyka, kterého se zúčastnilo 30 žáků z 8. a 9. tříd.
Na prvních třech místech se umístily tyto žákyně:
na 3. místě Bečáková Markéta z 8. B, Dobešová Michaela z 9. B a Malíková Michaela z 9. B;
na 2. místě Eliška Šelepská z 9. B;
na 1. místě s nejvyšším počtem bodů se umístila Nikola Urbanská z 8. C, která tak postoupila do okresního kola.
Všem zúčastněným děkujeme za velmi dobře odvedenou práci a za reprezentaci školy. Vítězům blahopřejeme a těšíme se na další ročník.


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776865.jpg