Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Znovuotevření hřiště ZŠ Žižkova pro veřejnost

Od pondělí 4. 5. se otevírá školní hřiště pro veřejnost. Podmínkou je dodržování hygienických pravidel v souladu s mimořádnýni opatřeními a respektování pokynů správce hřiště. Sociální zařízení nebude zpřístupněno. Otevírací doba je v pondělí až pátek 14.00 - 18.00, v sobotu a v neděli 10.00 - 18.00.

Slavnostní rozloučení

Slavnostní rozloučení s žáky devátého ročníku je již letitou tradicí naší školy. Prostředí koncertní síně sv. Ducha s majestátním doprovodem královského hudebního nástroje bývá důstojnou tečkou za devítiletou školní docházkou. Hlediště zaplněné rodinnými příslušníky a přáteli mohlo opět sledovat předávání vysvědčení, ocenění a drobných dárků vycházejícím žákům z rukou třídních učitelek, paní ředitelky a pana místostarosty Mgr. Pavla Moravce. Nechybělo také populární a dojemné vystoupení pěveckého sboru třetích tříd nebo krátké ohlédnutí a poděkování z úst zástupců každé třídy. Opět jsme mohli ocenit oku lahodící módní přehlídku předstupujících mladých absolventů a vyslechnou krátké, tolik oblíbené charakteristiky, tzv. chvalozpěvy. Moderování této slavnostní události se výborně zhostila paní Mgr. Jana Švédová, výchovná poradkyně, které také zaslouží poděkování za přípravu a organizaci této akce. Dále je třeba poděkovat panu Ing. Blažkovi za technickou a zvukovou podporu akce, třídním učitelkám Mgr. Hrčkové a Mgr. Obručové za přípravu písemných podkladů, Mgr. Košárkové za pěvecké vystoupení sboru a také panu místostarostovi Města Krnov ing. Pavlu Moravcovi, že přijal naše pozvání a přišel pozdravit vycházející žáky. Nesmíme také zapomenout poděkovat SRPŠ, které každému vycházejícímu žáku finančně přispívá na drobný dárek.


V životě platí, že když jedny dveře se uzavřou, tak jiné se otevřou. Neznamená to, že dveře naší školy budou pro naše absolventy navždy uzavřeny. Kdykoliv se mohou přijít podělit o své zkušenosti a zážitky. A pokud jde o ty nové dveře, přejeme jim, aby v nich našli svět, ve kterém budou spokojeni a šťastni.

 

DSCN0210
DSCN0211
DSCN0212
DSCN0216
DSCN0221
DSCN0223
DSCN0226
DSCN0231
DSCN0233
DSCN0236
DSCN0238
DSCN0241
DSCN0242
DSCN0243
DSCN0244
DSCN0245
DSCN0246
DSCN0247
DSCN0248
DSCN0252
DSCN0253
DSCN0254
DSCN0261
DSCN0266
DSCN0269
DSCN0273
DSCN0275
DSCN0280
DSCN0281
DSCN0284
DSCN0287
DSCN0288
DSCN0289
DSCN0290
DSCN0291
DSCN0293
DSCN0296
01/37 
start stop bwd fwd