Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Znovuotevření hřiště ZŠ Žižkova pro veřejnost

Od pondělí 4. 5. se otevírá školní hřiště pro veřejnost. Podmínkou je dodržování hygienických pravidel v souladu s mimořádnýni opatřeními a respektování pokynů správce hřiště. Sociální zařízení nebude zpřístupněno. Otevírací doba je v pondělí až pátek 14.00 - 18.00, v sobotu a v neděli 10.00 - 18.00.

Přijímací řízení na SŠ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky.
Vážení rodiče vycházejících žáků
Aktuální informace k 30. 3. 2020:
1.    Žáci, kteří nekonají přijímací zkoušky, ředitelé SŠ zveřejní během dubna či května seznamy uchazečů na stránkách středních škol (zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí).
2.    Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo.


3.    Obsah i forma přijímací zkoušky zůstává zachována. Nemění se pravidla ani pro jednotnou přijímací zkoušku ani pro školní přijímací zkoušku. Pro konání školní přijímací zkoušky budete informováni řediteli SŠ.
4.    ZMĚNA – písemný test se bude konat pouze v JEDNOM TERMÍNU. Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí).
5.    Způsob zveřejnění výsledků je obdobný jako dodnes, tedy SŠ vyvěsí seznam s výsledky         s tím, že uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem.
6.    Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách ministerstvo. Náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví uchazeči ředitel školy.
7.    ZMĚNA lhůty podání ZÁPISOVÉHO LÍSTKU je 5 pracovních dnů a počítá se od termínu po zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů a to pro VŠEHNY UCHAZEČE na SŠ.