Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče,
Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR bude zápis k povinné školní docházce probíhat v souladu s právními předpisy, ale tentokrát bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zápisy proběhnou od středy 22. 4. 2020 do úterý 28. 4. 2020.

V této době bude škola přijímat žádosti o přijetí těmito způsoby:


1.    Elektronicky, prostřednictvím datové schránky: majitelé datových schránek mohou potřebné dokumenty zaslat škole na datovou schránku: ID: k7yiazg
Přijetí žádosti bude potvrzeno zasláním evidenčního čísla zpět do datové schránky žadatele.
2.    Elektronicky, prostřednictvím emailu:
Dokumenty posílejte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Dokumenty musí být podepsané, následně naskenované, popř. nafocené
Přijetí žádosti potvrdíme zasláním evidenčního čísla zpět na email žadatele.
3.    Osobně ve škole: od 10.00 do 16.00 hodin ve vestibulu školy. Můžete odevzdat vyplněné dokumenty, nebo Vám pověřený pracovník pomůže s vyplněním žádosti. Bude Vám přiděleno evidenční číslo.

K zápisu je nutné doložit tyto dokumenty:

1.    Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
2.    Zápisní list.

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, musíte předložit:

1.    Žádost o odklad povinné školní docházky.
2.    Doporučení odkladu z Pedagogicko-psychologické poradny nebo ze Speciálního pedagogického centra
3.    Doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webu školy a na úřední desce vedle vstupních dveří. Jména budou nahrazena evidenčními čísly.

Ve školním roce 2020/21 budeme otevírat dvě nebo tři první třídy – podle počtu dětí. Jedna ze tříd bude hudební. Pokud budete mít zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo hudební třídu, zapište to do zápisního listu.

Informace ke třídě s rozšířenou výukou hudební třídě:
     Žáky této třídy by měly být děti, které by chtěly získat širší dovednosti a vědomosti v předmětu hudební výchova, hrát na flétnu, rozvíjet svou hudebnost v dětském pěveckém sboru. V učebních plánech hudební výchovy nejsou vyšší požadavky, ale výuka je dotována vyšším počtem hodin (2 hodiny Hv týdně, vše v rámci dopoledního vyučování). Žáci této třídy se v průběhu školního roku zúčastňují veřejných vystoupení a koncertů v rámci školy, města i regionu nebo pěveckých soutěží.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mimořádná opatření

Vážení rodiče,
vzhledem k aktuální výjimečné situaci jsme přistoupili k dálkové výuce. Od 17.3. rodičům žáků prvního stupně budou předávány veškeré informace prostřednictvím emailové adresy, kterou uvedli jako kontaktní v dotazníku pro rodiče. Na druhém stupni budou žákům i rodičům předávány informace prostřednictvím Edupage.
Přejeme Vám hodně trpělivosti v této mimořádné situaci. Budeme rádi, když s námi budete spolupracovat. Jsme připraveni dětem při domácí výuce maximálně pomoci a věříme, že společně situaci zvládneme.

Mgr. Monika Ondrová, ředitelka školy


Potvrzení pro vyřízení ošetřovného bude vystaveno v kanceláři školy. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. 774 406 615
Pro komunikaci s vyučujícími je možné používat jejich emailové adresy. Ty jsou zveřejněny na webových stránkách školy.