Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Výchovným poradcem je Mgr. Jana Švédová -  kontakt: 730 585 956

Besada o vojenském školství

Artifex 2019

ARTIFEX – veletrh řemesel a zaměstnanosti se uskuteční ve čtvrtek 14. 11. 2019 ve Společenském domě v Bruntále.

 

Informace o akcích spojené s volbou povolání

Vážení rodiče, jako každý rok se škola snaží pomoci vám a vašim dětem při výběru povolání.  V tomto školním roce proběhne jedna informativní třídní schůzka k volbě povolání, dny profesí na různých středních školách a také návštěvy středních škol na naší škole.

První informativní třídní schůzka se konala 23.9. 2018, na které byly předány informace o přihláškách, zápisových lístcích, výběru škol ap.
Dne 23.10. 2018 proběhla Přehlídka středních škol ve Středisku volného času v Krnově. Představilo se zde 22 středních škol.

Dne 15.11. 2018 se uskutečnil ARTIFEX  2018- veletrh řemesel a (většinou) technických oborů, který mohli vycházející žáci navštívit. Jeli jsme na něj autobusem do Bruntálu.

Další akce:
8.11.2018 – Den profesí na Střední škole průmyslové v Krnově

O dalších akcích budu informovat průběžně.
    
S pozdravem

Mgr. Hana Kalábová
výchovná poradkyně

Návštěva SPŠ Krnov

Také v letošním školním roce se krnovské střední školy snaží seznámit vycházející žáky se svými studijními či učebními obory. Využívají k tomu nejčastěji tzv. Dnů otevřených dveří, pokud jde o jednotlivé zájemce a jejich rodiče, nebo připravují po domluvě program s prezentací oborů pro celé třídy.
    Dne 8. 11. 2018  naši žáci navštívili Střední školu průmyslovou v Krnově na Soukenické ulici, která pro ně opět měla připraven zajímavý program. Kromě nabídky studijních a učebních oborů, které žákům představili vyučující této školy, prezentovali studenti i své školní aktivity. Naši žáci 9. ročníku si prohlédli výtvarné práce žáků SŠP vystavované na chodbách školy, dívky zhlédly zajímavé a mnohdy i originální výrobky studentek 4. ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování textilu. Naše děvčata si vyzkoušela pod dohledem vyučujících odborného výcviku vyrobit milý výrobek.  Chlapci zůstali v dílnách, v truhlářské pro budoucí truhláře a strojařské pro praktický výcvik oboru obráběč kovů, kde si prohlédli jejich vybavení. Zaujaly je CNC stroje na obrábění dřeva a kovu, sledovali obsluhu základních druhů obráběcích strojů – soustruhů, frézek, brusek, vrtaček i vyvrtávaček. Součástí návštěvního dne ve SŠP v Krnově byla i prohlídka školy, odborných učeben, tělocvičny…
    Zda byla návštěva SŠP v Krnově úspěšná, poznáme podle počtu odevzdaných přihlášek.
                                                           

Mgr. Hana Kalábová
výchovná poradkyně

Číst dál: Návštěva SPŠ Krnov

ARTIFEX 2018

Veletrh řemesel a zaměstnanosti, který se uskutečnil dne 15. listopadu 2018 ve Společenském domě v Bruntále na Ruské ulici od 9 do 16 hodin. Tento tradiční veletrh přinesl možnost seznámit žáky osmých a devátých tříd základních škol, jejich rodiče, pedagogické pracovníky, nezaměstnané a širokou veřejnost s nabídkou potřebných a nedostatkových technických a řemeslných a oborů ve vazbě na trh práce.  Na veletrhu se představilo celkem 35 oborů ze 17 středních škol. Veletrhu se zúčastnili i zástupci významných zaměstnavatelů z okresu Bruntál. V rámci veletrhu byla vydána informační brožurka pro žáky s charakteristikami a uplatněním jednotlivých oborů na trhu práce.
Technicky zaměřeným žákům veletrh pomohl při rozhodování o budoucí profesi, ostatní mají aspoň představu o předváděných oborech a řemeslech.

Mgr. Hana Kalábová, VP

Číst dál: ARTIFEX 2018

Informační zdroje pro volbu povolání

Rok co rok se žáci posledního ročníku ZŠ rozhodují o svém dalším životě. Vybírají si vhodná povolání, podávají přihlášky na střední školy. Aby jim volba povolání byla usnadněna, mohou využívat:

1. Webové stránky jednotlivých středních škol

2. Návštěvy středních škol v tzv. Dnech otevřených dveří;

3. Exkurze (závody, firmy, SŠ - dílny praktické výuky, vyučovací hodiny odborných předmětů...);

4. Konzultace žáka a jeho zákonného zástupce na Úřadu práce v Bruntále - Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání (paní ondrášková, telefonní číslo 950106481);

5. Konzultace žáka a zákonného zástupce u výchovného poradce na ZŠ ( po telefonické nebo emailové domluvě );

6. Informační brožurky a letáky o SŠ, 

7. Prezentační výstavy škol v Moravskoslezském kraji