Uvodka.png

  

Název projektu: Národní plán obnovy  - 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace 
a)       na digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí  
Výše dotace:  512 000 Kč 

   

Název projektu: Národní plán obnovy (Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy)
Doba realizace projektu: rok 2021 - 2023
Poskytovatel dotace: EU, MŠMT

Strana 1 z 2


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776809.jpg